AlacaTb
T.C. Alaca Ticaret Borsası

Yönetmelikler


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Hazırlanan ve Bakanlığımızın Onayı Üzerine Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikler

 

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2.3.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete

3- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

4- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

5- Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
8.1.2005 TARİH VE 25694 SAYILI RESMİ GAZETE

6- Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
8.1.2005 TARİH VE 25694 SAYILI RESMİ GAZETE

7- Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği
8.1.2005 TARİH –25694 SAYILI RESMİ GAZETE

8- Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

9- 8.1.2005 TARİH- 25694 SAYILI RESMİ GAZETE 
Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMİ GAZETE

10- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği
YÜRÜRLÜK-9.8.2004 tarih ve 25548 sayılı RESMİ GAZETE

11- Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
15.12.2004 TARİH-25671 SAYILI RESMİ GAZETE

12- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
16.12.2004 TARİH VE 25672 SAYILI RESMİ GAZETE

13- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14- Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
12 Şubat 2005 Tarih, 25725 Sayılı Resmi Gazete

15- Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
2.3.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete

16- Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik
9.3.2005 tarih ve 25750 sayılı Resmi Gazete

17- Borsa Muamelat Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

18- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar