AlacaTb
T.C. Alaca Ticaret Borsası

Üyelik İşlemleri


Üyelik İşlemleri

Alaca Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'müze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

A - Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

 

İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (Vatandaşlık numarası ile),

İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,

Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız
Firma Taahhütname Yazısı
Firma Yetkilendirme Yazısı

 

B - Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

Yetkili kişilerin vergi numaraları,

Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,

Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız
Firma Taahhütname Yazısı
Firma Yetkilendirme Yazısı

 

(A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.