AlacaTb
T.C. Alaca Ticaret Borsası

Tarihçe

Alaca Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 28 Mart 1990’de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 15 Temmuz 1990 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir

Alaca Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Kanunda yazılı esaslar dairesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve fiyatlarının tespiti ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel
kişiliğe haiz kamu kurumudur.

 

ESKİ BAŞKANLAR

MECLİS BAŞKANLARI

    

1990-1993                                    1993-1995                                1995-1999                            1999-2005

Sıddık ÖZDEMİR                          Hacı CUMA                              İlhan Yılmaz                          Mustafa YAĞMUR

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

 

1990-1993

Satılmış YILMAZ