Satış Sonrası İşlemler

Tescil işlem odasında satışı gerçekleşen ürünün alıcısı ve fiyatı üreticiye söylenir. Üretici kendi açısından değerlendirmesini yapar, üretici tarafından onaylanan ürün, daha sonra ürüne ait numune alıcıya ait depo numarası, laboratuar raporu, satış fiyatını içeren numune fişi ile birlikte torbalanarak üreticiye verilir. Üretici numune torbası ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır

Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldığı ürünleri depo önünde istiflerler. Üyelerimiz istifledikleri ürünlerinin kimyasal özelliklerini öğrenmek isterlerse, ürün numunelerini borsamız laboratuarına getirirler. Laboratuarımızda analizler yapılarak sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak,  Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler.

fiyat haberleşmesi yönünden Borsamız da işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının mail aracılığı ile tüm ülke genelindeki ilgili birimlere ve Üyelerimize mail ile iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Borsamızda oluşan fiyat hareketleri www.alacatb.tobb.org.tr internet adresimizden ilan edilmektedir.

 


Sunan: Joomla!. Designed by: free joomla templates VPS hosting Valid XHTML and CSS.