Salonda Satış İşlemleri

Satış salonunda, 30 üyenin oturacağı “ U “ şeklindeki masalar çevresinde oturan alıcı konumundaki üyelere, o an için satılacak ürüne ait numune tabak içerisinde ürünün fiziki yapılarına bakılmak üzere dagıtılmaktadır. Alıcılara gösterilen ürüne ait kalite sınıfı, tahmini miktarı ve kalite spektleri ekran bölümünde yansıtılmaktadır. Borsa simsarı, sesli yanıt sistemini kullanarak ekranda görülen üründe olduğu gibi açık arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt eder. Satış tamamlanan ürünün kime ait olduğu ilk defa salonda anons edilir .